快捷搜索:  as

水调歌头(送史侍郎)原文,翻译,赏析_拼音版_作者曾协

水调歌头(送史侍郎)原文:

今日复何日,欢动楚江滨。紫泥来自天上,优诏起元臣。想见傅岩梦断,记得金瓯名在,却念佩兰人。永昼通明殿,曾听话经纶。

匆匆归装,趋北阙,觐严宸。玉阶陈迹如故,天笑一番新。好借食间前箸,尽吐胸中奇计,指顾静烟尘。九万云霄路,飞走趁新春。

水调歌头(送史侍郎)拼音解读:

jīn rì fù hé rì ,huān dòng chǔ jiāng bīn 。zǐ ní lái zì tiān shàng ,yōu zhào qǐ yuán chén 。xiǎng jiàn fù yán mèng duàn ,jì dé jīn ōu míng zài ,què niàn pèi lán rén 。yǒng zhòu tōng míng diàn ,céng tīng huà jīng lún 。

cù guī zhuāng ,qū běi què ,jìn yán chén 。yù jiē chén jì rú gù ,tiān xiào yī fān xīn 。hǎo jiè shí jiān qián zhù ,jìn tǔ xiōng zhōng qí jì ,zhǐ gù jìng yān chén 。jiǔ wàn yún xiāo lù ,fēi zǒu chèn xīn chūn 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: